சமூக வெளிப்பாடுகள்
date05 Aug 2017 - 02 Dec 2018
placeஇந்திய மரபுடைமை நிலையம்
priceஇலவசம்

இந்திய மரபுடைமை நிலையம், தெற்காசியச் சமூகத்தின் பன்முகத்தன்மையையும் அதன் சிங்கப்பூர் அடையாளத்தையும் கொண்டாடும் மாதாந்திர நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது.