பொங்கல்
date01 Jan 2018 - 28 Jan 2018
placeஇந்திய மரபுடைமை நிலையம்
priceஇலவசம்

பொங்கல் அறுவடைத் திருவிழாவாகவும் நன்றிவுரைத்தலைக் காட்டும் ஒரு நன்னாளாகவும் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ஆகும். இளவேனில் காலத்திற்குக் கட்டியம் கூறுவதோடு சமூகத்தை ஒன்றுபடுத்தும் விழாவாகவும் விளங்கும் பொங்கல் மங்களகரமான தை மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது.

பொங்கல் கொண்டாட்டங்கள் 2018, லிட்டில் இந்தியா கடைக்காரர்கள் மற்றும் மரபுடைமைச் சங்கத்தினாலும் (LiSHA) இந்திய ம​ரபுடைமை நிலையத்தினாலும் கூட்டாக ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

கிராமியக் கலை நிகழ்ச்சிகள், கைவினைப் பயிலரங்குகள், சமையல் வகுப்புகள், கோலப் போட்டி, குட்டி விலங்குப் பண்ணை முதலிய பல்வேறு பரவசமூட்டும் ந​டவடிக்கைகள் இந்த லிட்டில் இந்தியா வட்டாரத்தில் உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன.

லிட்டில் இந்தியாவில் நடைபெறும் பொங்கல் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய மேல் விவரங்களுக்கு, lisha.org.sg இணையத் தளத்திற்கு வருகை புரியுங்கள்.

பொங்கல்