ஆலோசனை மன்றம்

திரு ஆர் ராஜாராம்
பதிவாளர்      
சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகம்

திரு ஆர் தினகரன்
நிர்வாக இயக்குநர்
ஜே ஜீ மெல்வானி குழுமம்

திரு தில்பக் சிங்
ஓய்வுபெற்ற கல்வியாளர்

திருவாட்டி ஜுத்திகா ராமனாதன்
தலைமை நிர்வாகி (தலைமை நீதிபதி அலுவலகம்)
நீதித்துறை நிர்வாகம் மற்றும் செயலியக்கம், சிங்கப்பூர் உச்ச நீதிமன்றம்

திருவாட்டி கேரன் ஏ டான்
மூத்த ஆலோசகர், அனைத்துலக விவகாரங்கள்
சிங்கப்பூர் தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

திரு முகம்மது இர்‌ஷாத்
நிறுவன விவகாரப் பிரிவுத் தலைவர்
ஆசியான் டாட்டா ஆலோசனை சேவைகள்

பேராசிரியர் வினிதா சின்ஹா
தலைவர், சமூகவியல் துறை, தென்கிழக்கு ஆசியக் கல்வித்திட்டம்
சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர் சித்ரா சங்கரன்
துணைத் தலைவர், ஆங்கில மொழி, இலக்கியப் பிரிவு; இலக்கியப் பிரிவுத் தலைவர்
சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகம்