நடமாடும் கண்காட்சி

இந்தக் கண்காட்சிகளைப் பார்வையாளர்களிடம் எடுத்துச் செல்வோம்!

சிங்கப்பூரில் வாழும் பன்மயத் தெற்காசியச் சமூகங்களின் நல்லிணக்கத்திற்கு இது ஒரு சான்று. ஒவ்வொரு சமூகமும் தத்தம் சுவைகளைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் அதே வேளையில், பொதுவானவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.

இரவலாகக் கிடைக்கும் எங்களது நடமாடும் கண்காட்சிகள், நம்முடைய தனித்துவமான மரபுடைமையைப் பரப்பும்வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மரபுடைமையைப் பரப்புவதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் உள்ளதா? உங்கள் அமைப்பில், வேலையிடத்தில், பள்ளியில் காட்சிக்கு வைக்க எங்களது நடமாடும் கண்காட்சிகளுக்கு முன்பதிவு செய்ய இப்படிவத்தை நிறைவு செய்யுங்கள்.

நடமாடும் கண்காட்சிகள் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு இப்பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்.

மேல்விவரங்களுக்கு, nhb_ihc@nhb.gov.sg மின்னஞ்சல் முகவரியில் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்!

தீபாவளி

அகல்விளக்குகள் ஏற்றி, தித்திக்கும் பலகாரங்களைப் பகிர்ந்து, கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடும் பண்டிகையே தீபாவளி.

நம்பிக்கை ஒளி, குடும்பம், சமூகம் அனைத்தும் ஒருங்கிணையும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த பண்டிகையாக சிங்கப்பூரில் தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது. 

இந்துக்கள், சீக்கியர்கள், சமணர்கள் அனைவரும் உலகெங்கிலும் கொண்டாடும் இந்தச் சமய விழா, கொடியதை விரட்டிய நல்லனவற்றின் வெற்றியையும், இருளை விலக்கிய ஒளியையும், அறியாமையைப் போக்கிய அறிவாற்றலையும் குறிக்கிறது.

தீபாவளி எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது? இந்த நடமாடும் கண்காட்சியில் தீபத் திருநாளைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பிரபலமான இந்தக் கண்காட்சிக்கு இன்றே பதிவு செய்து, தீபாவளி எப்படித் தோன்றியது, எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது என்பன பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

எங்களது நடமாடும் கண்காட்சி, தீபாவளியைப் பற்றி விரிவான தகவலளிக்கும். தீபாவளி எப்படித் தொடங்கியது, எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது என்பன பற்றிய அறிவாற்றலை வளர்த்துக்கொள்ள இன்றே பதிவு செய்யுங்கள்.

More Details பதிவு படிவம்
தீபாவளி IHC
IHC
பாரம்பரிய இந்திய விளையாட்டுகள் மேல் விவரம்
IHC
தனித்துவம் வாய்ந்த இந்தியச் சடங்குகளும் விழாக்களும் மேல் விவரம்
IHC
இந்தியப் பாரம்பரியங்கள் ஒரு மறுபார்வை மேல் விவரம்
IHC
பாரம்பரிய இந்திய விளையாட்டுகள் மேல் விவரம்