நிகழ்ச்சிகள்
MORE FILTER
Listing 1-6 of 10
பொங்கல் 2019
date 19 Jan 2019 - 20 Jan 2019
price Free

பொங்கல் அறுவடைத் திருவிழாவாகவும் நன்றிவுரைத்தலைக் காட்டும் ஒரு நன்னாளாகவும் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ஆகும். இளவேனில் காலத்திற்குக் கட்டியம் கூறுவதோடு சமூகத்தை ஒன்றுபடுத்தும் விழாவாகவும் விளங்கும் பொங்கல் மங்களகரமான தை மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது.

பொங்கல் கொண்டாட்டங்கள் 2019, லிட்டில் இந்தியா கடைக்காரர்கள் மற்றும் மரபுடைமைச் சங்கத்தினாலும் (LiSHA) இந்திய ம​ரபுடைமை நிலையத்தினாலும் கூட்டாக ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
இந்திய மரபுடைமை நிலையம் கலாச்சார விழா 2018
date 08 Sep 2018 - 16 Sep 2018
price Free

இவ்வாண்டின் கலாச்சார விழாவில் செட்டி மலாக்கா சமூகத்தைப்பற்றி கண்டறியுங்கள்!

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
பிள்ளைகளின் விழா! 2018
date 01 Jun 2018 - 26 Jun 2018
place இந்திய மரபுடைமை நிலையம்
price இலவசம்

இவ்வாணடு, பிள்ளைகளின் விழாவையொட்டி இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தில் நடத்தப்படும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் குடும்பத்தோடு கலந்துகொண்டு மகிழுங்கள்!

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
தமிழ் மொழி விழா 2018
date 02 Apr 2018 - 22 Apr 2018
price Free

இம்மாதம் தமிழ் மொழி விழாவையொட்டி இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தில் நடக்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளுங்கள்!

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
பொங்கல்
date 01 Jan 2018 - 28 Jan 2018
place இந்திய மரபுடைமை நிலையம்
price இலவசம்

பொங்கல் அறுவடைத் திருவிழாவாகவும் நன்றிவுரைத்தலைக் காட்டும் ஒரு நன்னாளாகவும் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ஆகும்.

மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்